Velkommen til vår hjemmeside
Vi er en liten bedrift med egne produkter
og driver i tillegg med reparasjon, service og
vedlikehold av mekanisk og hydraulisk utstyr

Hydraulikk
Luftventiler
Rekkeruller
Landbruk

Rekkeruller

Hydraulikk

Luftventiler

Landbruk

 

TLF +47 711 81 202
Salg@Henmek.no
Henmek-AS

www.Henmek.no | Henmek AS